Nhà cung cấp

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP SOLUTION JSC, Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của các nhà cung cấp Giải pháp, Dây chuyền, Thiết bị công nghiệp. Chúng tôi nỗ lực giới thiệu đầy đủ các thông tin tốt nhất và hiệu quả nhất của các nhà cung cấp đến khách hàng Việt nam.

CÁC NHÀ CUNG CẤP TIÊU BIỂU :

TÊN NHÀ CUNG CẤP

NHÓM NGÀNH

SẢN PHẨM - LĨNH VỰC

Tự động hóa

Hệ thống, Thiết bị Tự động hóa - đo lường - thiết bị phân tích - kiểm nghiệm

Tự động hóa

Hệ thống, Thiết bị điều khiển - tự động hóa

Tự động hóa

Hệ thống, Thiết bị điều khiển - tự động hóa

Tự động hóa

Hệ thống, Thiết bị điều khiển - Đo lường - tự động hóa

 

Thiết bị
Hóa chất - Xây dựng

Thiết bị công nghiệp nặng

 

Pha trộn  -
định lượng

Giải pháp - Hệ thống pha trộn - định lượng