Kỹ thuật đồng hồ lưu lượng :

   Mr Hồng - 0972 973 234

   hong.nguyenvan@thietbi.....vn

   ------------------------------------------

   Kinh doanh :

   Ms Vân Anh - 0904883101

   vananh.nguyen@thietbi.....vn

  TƯ VẤN CÔNG NGHỆ :

  Mr. Nguyễn Ngọc Tuyên

  Giám đốc điều hành - CEO

  tuyen.nguyen@thietbi.........vn

  Đang cập nhật thông tin
  Lên đầu trang