SP0505.38 : Đồng hồ lưu lượng con quay | LZT-50 Piping | YINHUAN MBLD
Thông số chính :
Đồng hồ lưu lượng con quay | LZT-50 | Piping type | Gắn trực tiếp đường ống | Đo lưu lượng nước | Khí | YINHUAN MBLD
Hãng cung cấp : YINHUAN MBLD
Model : LZT-50 Piping
Chất lượng : Bảo hành 18 tháng
 Catalog Video
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lên đầu trang