SP0505.32 : Đồng hồ lưu lượng con quay | LZS-15ET | FT | Van điều chỉnh
Thông số chính :
Đồng hồ lưu lượng con quay | LZS-15ET | LZS-15FT | Van điều chỉnh lưu lượng | Gắn mặt tủ | ZYIA

LZS-15ET | LZS-15FT | đo lưu lượng nước , khí sử dụng phổ biến trong các hệ thống công nghiệp.

Dòng sản phẩm LZS dạng con quay vật liệu nhựa | Plastic Tube Rotameter
Hãng cung cấp : ZYIA KINGTAI
Model : LZS-15ET | LZS-15FT |
Chất lượng : Bảo hành 18 tháng
 Catalog Video

Model

DN

Range

Accuracy

Pma

GPM

LPM

LZS-
15ET

15

0.1-1

0.2-2

0.5-5

0.5-4

1-7

1.8-18

 

 

±4%

0-60℃

≤1.0MPa

LZS-
15FT

0-100℃

LZS-
15ECT

15

0.1-1

0.2-2

0.5-5

0.5-4

1-7

1.8-18

0-60℃

LZS-
15FCT

0-100℃

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lên đầu trang