SP0505.47 : Đồng hồ lưu lượng con quay | LZB-WB | Van điều chỉnh
Thông số chính :
Đồng hồ lưu lượng con quay | LZB-4WB | LZB-6WB | LZB-10WB | Van điều chỉnh lưu lượng | Gắn tủ | ZYIA Kingtai

LZB-4WB | đo lưu lượng nước , khí , đa dạng các loại hóa chất mạnh sử dụng phổ biến trong các hệ thống công nghiệp.

Dòng sản phẩm LZB dạng con quay vật liệu thủy tinh | Glass Rotameter
Hãng cung cấp : ZYIA KINGTAI
Model : LZB-4WB | LZB-6WB | LZB-10WB
Chất lượng : Bảo hành 18 tháng
 Catalog Video

Model

Range

 Accuracy

Pressure

Temperature

WaterL/min

AirL/min

LZB-4WB

16-160ml/min

0.3-3

6%

≤0.2Mpa

0~+60℃

25-250ml/min

0.6-6

LZB-6WB

0.04-0.4

0.7-7

4%

0.06-0.6

1-10

0.1-1

1.5-5

LZB-10WB

0.1-1

3-30

0.16-1.6

5-45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lên đầu trang