SP0505.51 : Đồng hồ lưu lượng con quay | LZB-GA24
Thông số chính :
Đồng hồ lưu lượng con quay | LZB-GA24 | ZYIA Kingtai

LZB-GA24 đo lưu lượng nước , khí , đa dạng các loại hóa chất mạnh sử dụng phổ biến trong các hệ thống công nghiệp.

Dòng sản phẩm LZB dạng con quay vật liệu thủy tinh | Glass Rotameter
Hãng cung cấp : ZYIA KINGTAI
Model : LZB-GA24
Chất lượng : Bảo hành 18 tháng
 Catalog Video

Model

 

(mm)

 

RangeL/h

Accu.
+%

Tempe.

rature

Press.

Water20
Water(L/h)

Air
101325pa 20
Air(m3/h)

GA24-15

GA24-15F

VA/SA/FA10-15

VA/SA/FA10-15F

VA/SA/FA20-15

VA/SA/FA20-15F

15

4~40
6.3~63

10~100 12~120

16~160 20~200

25~250 30~300

36~360 40~400

46~460 63~630

65~650 75~750

0.12~1.2 0.2~2

0.3~3 0.4~4

0.5~5 0.6~6

0.8~8 0.9~9

1.2~12 2~20

1.5

-20 ~

+60

tube

0 ~ +120


1.0Mpa

GA24-25

GA24-25F

VA/SA/FA10-25

VA/SA/FA10-25F

VA/SA/FA20-25

VA/SA/FA20-25F

25

40~400 50~500

63~630 80~800

100~1000 120~1200

160~1600 200~2000

250~2500 300~3000

1.6~16

2~20

2.5~25

3~30

4~40

5~50

6~60

GA24-40

GA24-40F

VA/SA/FA10-40

VA/SA/FA10-40F

VA/SA/FA20-40

VA/SA/FA20-40F

40

160~1600 200~2000

250~2500 300~3000

400~4000 500~5000

5~50

6~60

8~80

9~90

12~120

≤0.9Mpa

GA24-50

GA24-50F

VA/SA/FA10-50

VA/SA/FA10-50F

VA/SA/FA20-50

VA/SA/FA20-50F

50

250~2500 300~3000

400~4000 500~5000

630~6300 800~8000

1000~1000

1500~15000

10~100

12~120

16~160

20~200

30~300

 

 

≤0.7Mpa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lên đầu trang