SP0505.48 : Đồng hồ lưu lượng con quay | LZB-3 | 4 | 6 | 10 | Van điều chỉnh
Thông số chính :
Đồng hồ lưu lượng con quay | LZB-3 | LZB-4 | LZB-6 | LZB-10 | Van điều chỉnh | Van điều chỉnh lưu lượng | Gắn tủ | ZYIA Kingtai

LZB-3 | LZB-4 | LZB-6 | LZB-10 | đo lưu lượng nước , khí , đa dạng các loại hóa chất mạnh sử dụng phổ biến trong các hệ thống công nghiệp.

Dòng sản phẩm LZB dạng con quay vật liệu thủy tinh | Glass Rotameter
Hãng cung cấp : ZYIA KINGTAI
Model : LZB-3 | LZB-4 | LZB-6 | LZB-10 |
Chất lượng : Bảo hành 18 tháng
 Catalog Video

Model

LZB-3

LZB-4

LZB-6

LZB-10

mm

3

4

6

10

Range

 

l/h

2.5-25ml/min

1-10

1-10

6-60

4-40 ml/min

1.6-16

100-800 ml/min

10-100

6-60 ml/min

2.5-25

10-80 ml/min

2.5-25

4-40

16-160

10-100ml/min

3.6-36

6-60

25-250

 

M3/h

0.03-0.3 l/min

0.2-2.5l/min

0.04-0.4

0.1-1

0.06-0.6 l/min

0.16-1.6

0.1-1 l/min

0.016-0.16

0.06-0.6

0.25-2.5

0.15-1.5 l/min

0.025-0.25

1-10 l/min

5-50 l/min

0-100 l/h

0.04-0.4

0.1-1

0.5-5 l/min

0.3-3 l/h

 

 

0.6-6

 

 

 

0.6-7

Accuracy+%

46

2.54

2.5

2.5

PressureMpa

≤0.6

≤1

≤1

≤1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lên đầu trang